Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

In gesprek over stoppen met roken

Onderdeel van het opleidingspakket stoppen met roken
Omschrijving
Onze Huisartsen Academie biedt een afwisselend opleidingspakket stoppen met roken aan. De bijeenkomst In gesprek over stoppen met roken is onderdeel van het onderstaand opleidingspakket:

- een basis e-learning Stoppen met roken voor professionals
- een verdiepende e-learning Stoppen met roken voor professionals
- en wordt afgesloten met een bijeenkomst In gesprek over stoppen met roken (op 2 of 30 november 2021)

In de basis e-learning wordt informatie gegeven over de achtergrond van nicotineverslaving, de verschillende fasen in het stopproces en ondersteuning bij het stopproces. In de verdiepende e-learning wordt op basis van casuïstiek dieper ingegaan op specifieke doelgroepen, krijgt u praktische handvatten voor begeleiding en voorbeelden van gespreksvoering.
In de bijeenkomst In gesprek over stoppen met roken brengen we de aangeboden theorie uit de e-learning (schaalvraag) in de praktijk en koppelen we dit aan de theorie rondom verandertaal. Om dit effectief te doen, reflecteren we tussen de theorieblokken op de persoonlijke onderliggende overtuigingen en gedragingen vanuit de Rose van Leary. Daarnaast stippen we de aanwezige kennis rondom slechtnieuwsgesprekken aan om de effectiviteit van alle eerdergenoemde doelstellingen te verhogen.

Wanneer u zich aanmeldt voor deze scholing, staat u automatisch ingeschreven voor het gehele opleidingspakket (incl. beide e-learnings). Geeft u al langer dan drie jaar Stoppen-met-roken-begeleiding, dan is de basis e-learning optioneel te volgen. Naast de bijeenkomst In gesprek over stoppen met roken dient u de verdiepende e-learning wel te volgen om aan de verplichting vanuit Onze Huisartsen te voldoen. Mocht dit voor u van toepassing zijn, dan verzoeken wij u dit per mail aan ons door te geven: academie@onzehuisartsen.nl.
De twee e-learnings zijn ook los te volgen. Kijk hiervoor in het scholingsoverzicht naar de E-learning Stoppen met roken voor professionals (basis) en de E-learning Stoppen met roken voor professionals (verdiepend).

Evt. cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.Programma
17:30 uur - inloop met maaltijd
18:00 uur - introductie
18:15 uur - bijeenkomst
20:30 uur - einde
Toelatingseisen
Wanneer u zich aanmeldt voor de scholing In gesprek over stoppen met roken, krijgt u een mail waarin u gevraagd wordt de E-learning Stoppen met roken voor professionals (basis) en de E-learning stoppen met roken voor professionals (verdieping) via het Learning Management Systeem FLOWsparks te doorlopen. Deze twee e-learnings dienen minimaal 2 weken voorafgaand aan de scholing In gesprek over stoppen met roken afgerond te zijn.