Aanbod Onze Huisartsen Academie

Mag ik nu de bloeduitslag van mijn man? (18-05 middag)

Over rechten en plichten van de patiënt
Omschrijving
Diverse juridische onderwerpen komen in deze scholing aan de orde. Bijvoorbeeld: wanneer mag je wel/niet medische gegevens doorgeven aan anderen dan de patiënt zelf? Hoe zit het met kinderen: wanneer mogen zijzelf beslissen en wanneer deel je gegevens over hun behandeling mee aan de ouders? Er is een Beroepscode voor doktersassistenten waarmee de integriteit van doktersassistenten wordt onderstreept en die ook juridische consequenties kan hebben. Ook gaat de docent in op de klachten- en geschillenregeling die sinds 2016 van kracht is.
Ervaring leert dat tijdens deze scholing veel vragen worden gesteld, onder meer over wat aan een doktersassistent gedelegeerd kan worden in het kader van de Wet BIG. Het programma zal dan ook deels vraaggericht verlopen.

Evt. cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.
Leerdoelen
- De belangrijkste rechten en plichten van de patiënt
- Inzicht in toepassing van patiëntenrechten op het gebied van geheimhouding, dossierinzage, -wijziging en –vernietiging, totstandkoming en beëindiging van een behandelingsovereenkomst, informed consent
- Inzicht in de regeling van klachten en geschillen in de zorg
- Kennis en inzicht in de betekenis van de Beroepscode van de doktersassistent.
Programma
13:15 uur: Digitale inloop
13:30 uur: Start training
16:30 uur: Einde training