Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Medicatie en ouderen

Wat wel en niet te doen!
Omschrijving
Deze scholing is een onderdeel van het opleidingsprogramma ouderenzorg.

Medicatiegebruik bij ouderen vereist speciale kennis en aandacht. Reacties op geneesmiddelen veranderen met het ouder worden, waardoor het aanpassen van de dosis noodzakelijk kan zijn. Ook wordt de zelfstandige inname van voorgeschreven medicatie bemoeilijkt, door het achteruitgaan van allerlei lichaamsfuncties zoals gezichtsvermogen, geheugen en mobiliteit. Vaak is er sprake van verschillende aandoeningen waardoor ouderen meerdere geneesmiddelen gebruiken. Hierbij is het risico van bijwerkingen door interacties verhoogd.

Evt. cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.
Leerdoelen
De POH-O:
- Herkent risico’s en gevolgen van polyfarmacie en de gevolgen hiervan voor ouderen.
- Is op de hoogte van de richtlijn en de startt en stopp criteria.
- Is bekend met de do’s en dont’s rond medicatie en ouderen en het belang van samenwerking met de Apotheek.
Programma
17:00 uur tot 18:15 uur Maaltijd
18:30 uur Het ouder wordende lichaam
19:00 uur Casuïstiek bespreking in groepjes
19:20 uur Pauze
19:30 uur Casuïstiek bespreking met de gehele groep en leerpunten bespreken
20:30 uur Einde scholing