Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Motiverende gespreksvoering Basis

Deze training bestaat uit twee delen: 12/9 & 10/10-2019
Omschrijving
Motiverende gespreksvoering zorgt voor een omslag in denken en doen in de relatie tot de patiënt: Beiden worden gelijkwaardige partner met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De patiënt krijgt de rol van eigenaar van zijn/haar gezondheid. Met andere woorden (gedrags-) verandering komt vanuit de patiënt en wordt niet van buitenaf opgelegd.

Als POH/praktijkverpleegkundige bent u directief in het bijstaan van de patiënt, die op zijn/haar manier de ambivalentie onderzoekt en een oplossingsrichting aangeeft. Dit vraagt van u ook een ander gedrag: De patiënt wordt eigenaar en krijgt de regie en u ondersteunt hem/haar daarbij.

Motiverende gespresvoering behoort tot de verplichte scholingen.

Evt. cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.
Leerdoelen
Doelen van de basistraining Motiverende gespreksvoering voor de POH:
• inzien dat motivatie tot echte verandering vanuit cliënten zelf komt en niet van buitenaf wordt opgelegd.
• het stimuleren van het nemen van (mede)verantwoording door de cliënt voor de behandelkeuze en de acties die daaruit volgen.

Bovenstaande betekent dat deelnemers na afloop:
• kennis hebben van de stappen van een motiverend gesprek
• kunnen benoemen wat de relatie is tussen zelfmanagement en motiverende gespreksvoering
• in staat zijn de vaardigheden luisteren, samenvatten, doorvragen en reflecteren te benutten in een gesprek
• in staat zijn de weerstand te herkennen en te benutten in een gesprek
• in staat zijn tot het ontlokken van veranderuitspraken en eigen streefdoelen bij de patiënt
• kunnen en durven benoemen waar zij zelf aan gaan werken na afloop van de training (houdingsdoel waarin de deelnemers actief reflecteren op hun eigen leertraject om zich de methode eigen te maken)
Programma
Dag 1: 12 september 2019
09.00 - 12.00 - Ochtendprogramma:
- Theoretische achtergronden (uitwisseling en achtergrond), wat de essentie is van een motiverend gesprek en hoe het zich verhoudt tot zelfmanagement
- Luisteren, doorvragen, samenvatten en reflecteren, de basis van een motiverend gesprek en de stappen van een motiverend gesprek
- Omgaan met weerstand en ambivalentie
- Het ontlokken van veranderuitspraken
- Het veranderwiel van Prochaska en DiClemente
12.00 - 12.30 - Lunch
12.30 - 17.00 - Middagprogramma (met acteur):
Gespreksvaardigheden motiverende gesprekstechnieken oefenen met acteur, dat wil zeggen leren door te doen en te ervaren aan de hand van eigen casuïstiek en leervragen.

Er wordt geoefend met de stappen uit de motiverende gespreksvoering:
1. Het vragen van toestemming
2. Het stellen van de waaromvraag
3. Vragen naar motivatie om te veranderen
4. Vragen naar vertrouwen in de verandering
5. Het vragen naar toestemming voor het geven van informatie

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de volgende vaardigheden:
- Actief luisteren
- Reflecteren
- Het meebewegen met en het benutten van weerstand bij de patiënt
- Het uitnodigen tot het doen van veranderuitspraken en benoemen van eigen streefdoelen

Dag 2: 10 oktober 2019
13.00 - 13.30 - inloop met lunch
13.30 - 17.00 - terugkommiddag: transfer en reflectie

Inhoud:
- Terugblik op de inhoud van de 1e trainingsdag
- De toepassing in de eigen praktijk, waar is de methodiek succesvol
- Transfer en borging in de praktijk

In de periode tussen dag 1 en dag 2 gaan de deelnemers in hun eigen praktijk oefenen met het motiverend gesprek. Dag 2 staat in het teken van reflectie op eigen handelen en borging in de praktijk.
In dit dagdeel is er gelegenheid om terug te komen op vragen, wat gaat goed af en wat is nog lastig in de praktijk? En wat heb je nodig om je de werkwijze ‘eigen’ te maken?
In de vorm van intervisie wordt er in dit dagdeel gewerkt met een eigen casus.
Toelatingseisen
Dit is een basistraining.