Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Paramedici bij astma en COPD

Gedeelde zorg aan patiënten met astma en COPD
Omschrijving
Paramedici geven mensen houvast en hoop. De kwaliteit van leven voor longpatiënten wordt verbeterd als zij begeleid worden door een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, psycholoog en/of longverpleegkundige. De meerwaarde van paramedische zorg wordt onderschat maar bewijst dit keer op keer. Niet alleen in het verbeteren van de kwaliteit van leven, maar ook in het verminderen van risico op een longaanval (en daardoor een ziekenhuisopname).

Door aandacht te besteden aan het belang van paramedische zorg en wat zij voor de patiënt (evenals de praktijkondersteuner) kunnen betekenen, bereiken we de maximaal haalbare kwaliteit van leven voor de patiënt.

De deelnemende paramedici aan deze scholing zijn:
- Longverpleegkundige
- Fysiotherapeut
- Ergotherapeut
- Diëtist
- Logopedist
- Psycholoog

Tijdens deze bijeenkomst volg je 6 workshops: door iedere paramedici een workshop gegeven van een kwartier.

Evt. cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.
Leerdoelen
Na deze bijeenkomst;
- Kan je onderbouwen waarom paramedici waardevol zijn voor de patiënt
- Schakel je de juiste paramedici in, passend bij de behoefte van de patiënt
- Geef je volledige en juiste informatie over de wens van de patiënt bij het versturen van een
verwijzing
- Kun je uitleggen welke factoren het welzijn van patiënten met COPD en astma verbeteren
Programma
16:45 uur - Inloop
17:00 uur - Introductie
17:15 uur - Workshops paramedici
18:15 uur - Maaltijd
19:00 uur - Workshops paramedici
20:00 uur - Take home messages / vragen
20:30 uur - Einde