Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Pro actieve ouderenzorg, hoe doe je dat?

Online scholing
Omschrijving
Het aantal ouderen in de huisartsenpraktijk neemt de komende jaren sterk toe. Binnen deze groep ouderen zal meer complexe problematiek voorkomen en deze (soms zeer) kwetsbare ouderen wonen thuis. Naast het langer thuis blijven wonen stimuleert de overheid ook dat ouderen actief meebeslissen over de eigen gezondheid en dat de samenleving participeert in de zorg voor de ouderen.
Dit alles vraagt om een andere aanpak van de ouderenzorg binnen de huisartsenpraktijk. Wij willen u kennis laten maken met gestructureerde, pro actieve ouderenzorg waarbij de oudere centraal staat en de verschillende zorgverleners en mantelzorgers een netwerk om de oudere heen vormen.

Evt. cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.
Leerdoelen
Benoemen wat de meerwaarde is van pro actieve ouderenzorg binnen de huisartsenpraktijk.
Tot de conclusie komen dat ouderenzorg om teamwork binnen de praktijk vraagt.
Begrenzen van de werkzaamheden als POH ouderenzorg.
Onderkennen dat ouderenzorg, netwerkzorg is.

Bovenstaande betekent dat de deelnemer na afloop:

Een visie en prioritering op kan stellen en bewaken voor de praktijk vanuit een gezamenlijke visie op ouderenzorg.
In staat is om gestructureerde ouderenzorg op te zetten gebruik makend van het zorgprogramma ouderenzorg van Onze Huisartsen.
Op de hoogte is van de verschillende registratie en communicatie middelen rondom kwetsbare ouderen.
Programma
19.15 – 19.30 : Inloggen en controle techniek
19.30 – 21.00 : Webinar Proactieve ouderenzorg.