Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Startcursus Insulinetherapie

Deze training bestaat uit twee delen: 28 september & 9 november 2020
Omschrijving
De Startcursus insulinetherapie in de eerste lijn is een praktische duo-cursus ontwikkeld door Langerhans voor het toepassen van insulinetherapie in de eerste lijn. Deze cursus is bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk de insulinetherapie toepassen onder verantwoordelijkheid van de huisarts). De startcursus bestaat uit drie modules: module 1 en 2 worden op maandag 28 september 2020 (13:00-21:30 uur) aangeboden, module 3 maandag 9 november 2020 (17:30-21:30 uur)

De scholing wordt bij Onze Huisartsen in Velp aangeboden in samenwerking met enkele andere zorggroepen.

Evt. cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.
Leerdoelen
Doelstelling van de cursus:
Belangrijkste leerdoel is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden. Nadat u deze cursus gevolgd heeft ben u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden.

Na het volgen van deze cursus heeft u kennis van:
- Fysiologie van de normale insulineproductie, inclusief het verschil daarbij tussen type 1 en 2 diabetes mellitus (DM)
- Relatie insulinebehoefte met voeding, beweging, stress, ziekte en reizen
- Randvoorwaarden behorend bij insulinetherapie
- Verschillende fasen van insulinetherapie
- Zelfcontrole (instructie, educatie, evaluatie)
- Pen/spuitinstructie (instructie, educatie, evaluatie)
- Profielen van de verschillende insulines
- Moment waarop gestart wordt met insulinetherapie
- Startschema’s (1dd, 2dd en 4dd insulineregimes)
- Aanpassen van insulineschema’s
- Ontregeling en hoe te reageren (hypo- en hyperglykemie)
- Insulinegebruik bij verre reizen en sport.
- Gevolgen en preventie van spuitinfiltraten
- Driemaandelijkse en jaarcontrole m.b.t. insulinetherapie

Na het volgen van deze cursus bent u in het bezit van de volgende vaardigheden:
- Patiënt kunnen instrueren over zelfcontrole van de bloedglucose en hoe deze te interpreteren
- Patiënt kunnen instrueren over toedienen van insuline.
- Aanpassen insulineschema’s
Programma
Eerste dag (28 september 2020):
Module 1: Pathofysiologie, Zelfcontrole, Injectietechniek, Insulineprofielen
13.00 – 13.30 uur - Inloop met lunch
13.30 – 15.30 uur - pathofysiologie, zelfcontrole
15.30 – 15.45 uur - koffie/thee
15.45 – 17.30 uur - injectietechniek, insulineprofielen
17.30 – 18.15 uur - warme maaltijd
Module 2: Startschema’s, Aanpassing dosering en Bijzondere aspecten insulinetherapie
18.15 – 19.30 uur - startschema’s en aanpassen
19.30 – 19.45 uur - koffie/thee
19.45 – 21.30 uur - koorts, braken, sport, corticosteroïden

Intermezzo van 1 tot 2 maanden voor het huiswerk.

Tweede dag (9 november 2020):
Module 3: Opfrissen theorie en bespreken casuïstiek
17.30 – 18.00 uur - Inloop met warme maaltijd
18.00 – 19.30 uur - opfrissen profielen, hoe aanpassen
19.30 – 19.45 uur - koffie/thee
19.45 – 21.30 uur - zelf ingebrachte casuïstiek

Toelatingseisen
Dit is de basiscursus.