Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Voorlichting bewindvoering en mentorschap

Omschrijving
De voorlichting over bewindvoering zal gegeven worden door Wilko Jansen Venneboer van
Gelre bewind. De voorlichting over mentorschap door Bob Pieters van Mentorschap Overijssel Gelderland.

Organisatie: Via het netwerk dementie Arnhem en omstreken
Programma

09:30 uur: Voorlichting bewindvoering en mentorschap
10:30 uur: Ruimte voor vragen
11:00 uur: Einde bijeenkomst