Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Voorlichtingsbijeenkomst bewindvoering en mentorschap

Omschrijving
De voorlichting over bewindvoering zal gegeven worden door Wilko Jansen Venneboer van
Gelre bewind. De voorlichting over mentorschap door Bob Pieters van Mentorschap Overijssel Gelderland.

Organisatie: Via het netwerk dementie Arnhem en omstreken
Programma
15:00 uur: Voorlichting bewindvoering en mentorschap
16:00 uur: Ruimte voor vragen
16.30 uur: Einde bijeenkomst