Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH)

Onafhankelijke scholingen voor en door huisartsen!

De Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Arnhem e.o. (WDH Arnhem e.o.) organiseert al vele jaren met veel enthousiasme kwalitatief hoogwaardige nascholingen voor huisartsen om zo de deskundigheid van de huisartsen in de regio Arnhem e.o. te bevorderen. Zo organiseren zij o.a. in samenwerking met Rijnstate, scholingen voor gemiddeld 35 accreditatiepunten per jaar. Altijd onder het motto: voor huisartsen, door huisartsen!

"Kijken In Elkaars Keuken" (KIEK)

De WDH en de unit Eerste-Tweedelijn van Rijnstate starten samen het project ‘Kijk in elkaars keuken (KIEK)’. KIEK staat voor een ‘Kijkje In Elkaars Keuken’. Doel is om de persoonlijke contacten te verbeteren tussen huisartsen enerzijds en specialisten in het ziekenhuis anderzijds. Voor meer informatie en aanmelding verwijzen wij u naar www.rijnstate.nl

Ideeën, vragen of interesse?

Dus heb je ideeën voor onderwerpen? Heb je vragen? Of heb je interesse in de WDH? Laat het ons weten via wdharnhem@onzehuisartsen.nl.

Hieronder vindt u ons actuele programma. Het naslagwerk van alle eerder gegeven nascholingen kunt u vinden op het intranet (na inloggen).

Leden werkgroep WDH
Voorzitter: Marieke van Koningsbruggen (accreditatie), Secretaris: Manon Ekkelenkamp, Penningmeester: Leila Hopman, WDH-leden: Marieke Hoefman en Fransje Knüppe

Onderaan deze pagina kunt een PDF bestand downloaden met daarin meer informatie over de WDH.

De WDH organiseert de komende periode een reeks online nascholingsavonden voor huisartsen.

Donderdag 21 januari 2021 - WDH: Een slaperige avond
Slaapproblemen zijn een veelvoorkomend probleem in de dagelijkse praktijk. Met nu wellicht zelfs een toename door alle COVID-gerelateerde stress. Op deze avond wordt u meegenomen in de achtergrond van slaapproblemen en de verschillende behandelmogelijkheden.

Woensdag 10 maart 2021 - WDH: Een pijnlijke avond
In Nederland lijden veel mensen aan chronische pijn. Het is een complex, multifactorieel probleem, dat zich meestal ook niet makkelijk laat oplossen. Het is al snel te ingewikkeld voor de beperkte tijd die u als huisarts hebt. Tijdens de ‘pijnlijke avond’ wordt er ingegaan op de complexiteit van chronische pijn en de behandeling hiervan. Wat kan binnen de eerste lijn en wanneer is verwijzen beter?

Donderdag 27 mei 2021 - WDH: Een seksuele avond
De ‘seksuele avond’ staat in het teken van seksuele problemen. Oorzaken voor deze problemen kunnen zowel lichamelijk, psychisch, relationeel als sociaal van aard zijn. Praten hierover blijkt in de praktijk vaak toch lastig. Schaamte, ongemak, angst voor andermans oordeel zijn allemaal belemmeringen die een goed gesprek in de weg kunnen staan. Tijdens deze avond hopen we alle taboes te doorbreken en het onbespreekbare bespreekbaar te maken.