Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Digitale consultatie

Digitale consultatie van medisch specialisten Rijnstate voor huisartsen in de regio Arnhem

Vanaf 1 september 2020 is het digitaal consulteren van medisch specialisten van het Rijnstate Ziekenhuis van start gegaan. Digitale consultatie is een laagdrempelige manier waarbij de expertise van de medisch specialist wordt ingezet.

Digitaal consulteren
Met digitaal consulteren stelt de huisarts een consultatievraag aan een medisch specialist over een patiënt via VIP Live. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. De medisch specialist geeft advies. Afspraak is dat de consultatie binnen drie werkdagen beantwoord wordt door de specialist. Voor spoedvragen neemt u, zoals gebruikelijk, telefonisch contact op met de specialist.

Wanneer digitaal consulteren?
Digitale consultatie kan de huisarts inzetten bij:

 • het vragen van advies over behandeling of diagnostiek in de eerste lijn;
 • afstemming over patiënten die terugverwezen zijn uit de tweede lijn;
 • vragen omtrent een lopend behandeltraject;
 • twijfel of patiënt wel of niet doorverwezen moet worden naar de tweede lijn.

Voordelen digitaal consulteren
Voordelen huisarts:

 • Draagt bij aan de kwaliteit van zorg in de huisartspraktijk;
 • Vergroot de kennis in de huisartsenpraktijk;
 • Geen tijdverlies in de telefonische wachtrij;
 • Vergoeding voor extra werk door juiste vraagstelling en verwerken advies specialist.

Voordelen specialist:

 • Het aantal ad hoc telefoontjes van huisartsen neemt af, waardoor werkzaamheden in kliniek en polikliniek minder onderbrekingen heeft;
 • Afname onnodige verwijzingen, waardoor wachtlijsten en wachttijden van de polikliniek afnemen;
 • Vergoeding voor de tijd besteed aan het beantwoorden van de digitale consultatie.

Voordelen patiënten:

 • Voorkomt onnodige verwijzing naar de medische specialist;
 • De patiënt wordt geholpen zonder dat het ten koste gaat van het eigen risico;
 • Zorg dicht bij de patiënt.

Welke specialismen doen mee aan digitale consultatie?
De volgende specialismen starten per 1 september 2020:

 • Orthopedie
 • Cardiologie
 • Geriatrie
 • Interne geneeskunde
 • Dermatologie

Na een half jaar vindt evaluatie plaats. Indien deze positief is, volgen de andere specialismen van Rijnstate.

Consultatie kaderartsen DM, CVRM, Astma, COPD
Voor patiënten die deelnemen aan één van de ketenzorg programma’s is het reeds mogelijk om via VIP Live een kaderarts te consulteren. De POH kan, na overleg met de huisarts, deze consultatie starten. Dit blijft lopen via de kaderarts. Zonodig wordt de vraag door de kaderarts naar de specialist die betrokken is bij het betreffende ketenzorgprogramma doorgestuurd. Deze werkwijze blijft ongewijzigd. Deze vragen vallen buiten de vergoeding.

Digitaal consulteren via VIPLive
Digitale consultatie vindt plaats via het systeem van VIPLive. Via VIPLive is het gemakkelijk om een digitale consultatievraag te stellen aan een medisch specialist. Medische gegevens kunnen worden meegestuurd. Een handleiding is online beschikbaar, deze vindt u in via de volgende link: Digitale consultatie

Hoe gaat het declaratieproces in zijn werk?
De huisarts stelt een digitale consultatievraag. De medisch specialist beantwoordt deze vraag en sluit vervolgens de digitale consultatie af in VIP Live. Met deze afsluiting wordt de declaratie in gang gezet voor de medisch specialist én de huisarts. Als huisarts hoeft u in VIP Live niets te doen om de declaratie in gang te zetten.

Wilt u zien welke declaraties zijn aangeleverd en aan u zijn uitbetaald? Log dan in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht.
Webinar instructie digitale consultatie

Vragen
Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen dan kunt u deze stellen aan Simone Kwant, projectleider, skwant@onzehuisartsen.nl.