Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Stageplek Lean Management Minor studenten

Jaarlijks zijn in de periode van oktober tot en met januari twee studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen opzoek naar een organisatie voor een stageopdracht voor de minor Lean management. Daarbij wordt een proces door middel van de A3 methodiek aangepakt.

De A3 methodiek is een instrument waarmee gestructureerd kan worden gewerkt aan het oplossen van problemen en het doorvoeren van verbeteringen. De methode is oorspronkelijk ontwikkeld bij Toyota, waar het routine is om continu en gestructureerd te werken aan verbeteringen.

Wat kunt u verwachten van de stageperiode?

 • De studenten zullen in 13 weken alle Lean stappen bij u op de praktijk doorlopen, om te komen tot een procesverbeterplan en mogelijk deels implementatie;
 • De studenten zijn 2 á 3 dagen in de week aanwezig;

Welke kennis en ervaring hebben de studenten?

 • De studenten hebben in een periode van 6 weken Lean kennis opgedaan, waarbij alle Lean principes zijn behandeld. Daarnaast hebben de studenten in groepen een casus verbeterproces uitgevoerd;
 • Voor de eerste keer gaan de studenten in de praktijk aan de slag met een Lean verbeterproces;
 • De studenten leveren een geheel plan van aanpak (A3) op om te komen tot verbeteringen. Afhankelijk van de opdracht kan er binnen de stageperiode een start gemaakt worden met het implementeren van de verbeteringen. Bij beëindiging van de stage kan de praktijk dit zelf vervolgen met het opgestelde plan;

Eisen/voorwaarden:

 • Werkplek voor de studenten in de praktijk;
 • Stagebegeleiding door de praktijk bij voorkeur door de praktijkmanager;
 • Overleg in de praktijk met de praktijkmedewerkers om informatie te vergaren (minimaal 1 uur per week), kan bijvoorbeeld in de lunchpauze;
 • De praktijk betaalt de student maandelijks een stagevergoeding. Deze bedraagt €180,- per student.
 • Beschikbaarheid van medewerkers voor overleg, vragen, interviews, etc.;
 • Duidelijke vraagstelling over het probleem/urgentie van het project;
 • Enkele medewerkers in de praktijk hebben Lean ervaring/kennis.

Wilt u een tweetal Lean minor studenten ontvangen in de praktijk? Neem dan contact op met Fyona Eil, feil@onzehuisartsen.nl.