Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Herstelcirkel in de Wijk

Herstelcirkel in de wijk is een coöperatie van burgers met diabetes type 2 (DM2). Deelnemers werken via voeding, beweging en aandachtige ontspanning gedurende minimaal een jaar aan het blijvend keren van hun aandoening. Hoofddoel is vergroting van zelfsturing in het herstelproces en verbetering van energie en welzijn.

Doelgroep
Patiënten met DM type 2.

Vergoeding
Alleen voor Menzis verzekerden.

Gesprekken met ander verzekeraars worden gevoerd.

Eigen bijdrage
€ 7,50 euro per maand per deelnemer.

Voor meer informatie
Herstelcirkel