Zorgprogramma's

Ketenzorg
Ketenzorg Arnhem heeft in zorgprogramma’s de werkafspraken met eerste- en tweedelijns zorgprofessionals vastgelegd. Een zorgprogramma beschrijft de zorg voor een patiënt: waaruit bestaat de zorg, hoe ziet de organisatie van de zorg eruit, in welke vorm wordt de zorg gegeven en wie zijn de zorgverleners.

De kracht van onze zorgprogramma’s is het gemeenschappelijke doel van de betrokken behandelaars: kwaliteit van zorg voor de patiënt. Elke zorgprofessional streeft naar de best mogelijke zorg voor zijn patiënt. Met ruime aandacht voor de mens áchter de patiënt en doeltreffende behandelplannen en leefstijlprogramma’s. Onze zorgprogramma’s voldoen aan de landelijke zorgstandaarden NHG.

Ouderen
Verzekeraar Menzis onderkent de noodzaak om ouderenzorg in de regio goed te organiseren. Sinds 2016 is er dan ook de module integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Deze module voorziet in een vergoeding van een bedrag per 75-plusser in de praktijk. In de module staat beschreven onder welke voorwaarden een praktijk hieraan kan deelnemen.
Module Integrale zorg voor kwetsbare ouderen

Heb je interesse of vragen neem dan contact op met de praktijkconsulent van jouw regio.
GGZ