Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Zorgprogramma's

Ketenzorg Arnhem heeft in zorgprogramma’s de werkafspraken met eerste- en tweedelijns zorgprofessionals vastgelegd. Een zorgprogramma beschrijft de zorg voor een patiënt: waaruit bestaat de zorg, hoe ziet de organisatie van de zorg eruit, in welke vorm wordt de zorg gegeven en wie zijn de zorgverleners.

De kracht van onze zorgprogramma’s is het gemeenschappelijke doel van de betrokken behandelaars: kwaliteit van zorg voor de patiënt. Elke zorgprofessional streeft naar de best mogelijke zorg voor zijn patiënt. Met ruime aandacht voor de mens áchter de patiënt en doeltreffende behandelplannen en leefstijlprogramma’s. Onze zorgprogramma’s voldoen aan de landelijke zorgstandaarden NHG.

Behandelend team

Afhankelijk van het type chronische aandoening, wordt het behandelend team samengesteld uit onder andere huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers, diëtisten, psychologen, podotherapeuten, fysiotherapeuten, pedicures, oogartsen, internisten, cardiologen, longartsen, specialist ouderengeneeskunde en diagnostische centra.

Kosten zorgprogramma

Ketenzorg Arnhem en de betrokken zorgverleners hebben afspraken met de zorgverzekeraar over de kosten van de zorgverlening aan de patient. De kosten van het Zorgprogramma vallen onder de basisverzekering. Dit gaat niet ten laste van het eigen risico van de patiënt. Kosten van medicatie en laboratoriumonderzoek vallen wel onder het eigen risico en moet de patiënt zelf betalen zolang de patiënt het eigen risico nog niet heeft opgebruikt. De patiënt ziet op het kostenoverzicht van de verzekeraar welke kosten per kwartaal betaald zijn voor deelname aan het zorgprogramma. Dit staat onder de naam Ketenzorg Arnhem.