Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

COPD

Deze informatie is bedoeld voor alle huisartsenpraktijken van de Ketenzorg Arnhem die deelnemen aan het zorgprogramma COPD.

Hier vindt u alle informatie over het instromen in het zorgprogramma, het zorgproces, verwijsafspraken, protocollen vertaald naar standaarden en richtlijnen.

Het uiteindelijke doel van gestructureerde zorg is het leveren van optimale kwaliteit van zorg aan longpatiënten, waardoor de gezondheidstoestand van de patiënt stabiliseert. Zelfmanagement en leefstijl, waaronder het stoppen met roken vormen een belangrijk onderdeel van het zorgprogramma.

Klik op onderstaande button voor de Folder Astma COPD voor nieuwe praktijken
2020 Folder Astma COPD voor nieuwe praktijken

Ketenzorgprogramma COPD
Binnen het zorgprogramma valt:

  • de zorg van de huisarts,
  • de zorg van de praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige
  • spirometrie, zelf beoordeeld en  uitgevoerd binnen de praktijk of uitbesteed
  • begeleiding bij stoppen met roken en
  • behandeling van een longaanval.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen, aanvullingen of voorstellen voor verbetering hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met een van de personen vermeld bij contactpersonen.