Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Diabetes Mellitus (downloads)

1. Voorzieningen Ketenzorg Arnhem

2. Richtlijnen opsporing en diagnostiek diabeteszorg

3. Behandeling diabetes mellitus type 2

3.1 Behandeling van andere risicofactoren

3.2 Kwartaal- en jaarcontroles

3.3 Registratie in HIS

4. Calculus Vip Live

5. Fundusscreening januari 2019

5.1 Diëtetiek

5.2 Voetzorg

6. Laboratorium

7. Financien

8. Meetapparatuur

9. Adressen en telefoonnummers

Bijlage Handreiking jaarcontrole voor huisarts en POH

Bijlage Modelbrief screening

Bijlage Stappenplan bij No Show DM zorg

Bijlage Insuline protocol

Bijlage Hypo en hyper schema

Bijlage Transmurale werkafspraken Diabetes Mellitus

Bijlage Transmurale werkafspraken-GLP-1

POH S formatieberekening en opbrengst 2018

No show beleid en voorbeeld brieven

Bijlage Voetzorg eelt en medische zorg NVVP-samenvattingskaart delphi studie 2016

Bijlage Diabetes in remissie

Landelijke indicatoren InEen

Standpunt screening op Vitamine B12

Mijn meetwaarden, Diabetes type 2