Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

GGZorg

Vanaf 2008 heeft de huisarts de mogelijkheid een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) aan te stellen om de zorg voor mensen met psychische klachten dichtbij huis te kunnen aanbieden. In 2014 is de organisatie van de Geestelijk Gezondheidszorg (GGZ) in Nederland veranderd. Sinds deze transitie in de GGZ, vindt er verschuiving plaats van Specialistische GGZ (S-GGZ) naar Basis GGZ (B-GGZ) en huisartsenzorg, inclusief POH GGZ. Het doel is de kosten te beheersen, de kwaliteit te borgen en het samenhang in aanbod te stimuleren. Waar nodig zal de patiënt verder worden doorverwezen; waar mogelijk wordt laagdrempelige en adequate zorg dicht bij huis aangeboden.

POH GGZ werkzaam binnen huisartspraktijken

Deze zorg is beter toegankelijk geworden nu er in 90% van de huisartspraktijken een POH-GGZ werkt. De verwachting is dat meer vragen in de nulde of eerste lijn of basis GGZ kunnen  worden opgelost en dat er 20% minder behandeld hoeft te worden in de Specialistische GGZ. Dit geeft een veranderende patiëntenstroom, en heeft effect op de organisatie van de zorg in de huisartsenpraktijk.

Passende zorg

Vaak zijn lichamelijke en psychische klachten verweven. De huisarts maakt vaak samen met de POH GGZ de keuze wat passende zorg is. Snelle en laagdrempelige hulp voorkomt klachttoename en helpt mensen om in balans te blijven, of hun balans te hervinden. Het streven is de patiënt zo snel mogelijk hulp te bieden via de juiste hulpverlener op de juiste plek. Waar mogelijk zal de patiënt zelf de regie houden.

Positieve gezondheid 

Met het oog op het (her-) vinden van regie over het leven brengen we het nieuwe concept van gezondheid: “Positieve gezondheid” onder de aandacht. Machteld Huber, huisarts en onderzoeker, ontwikkelde vanuit haar werk bij het Louis Bolk Instituut en in samenwerking met ZonMW dit nieuwe concept. Zij voerde een kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit onder zeven groepen stakeholders in de gezondheidszorg: Patiënten met een chronische aandoening, beleidsmakers, zorgverzekeraars, gezondheidsvoorlichters, burgers, onderzoekers en behandelaars.

De definitie van positieve gezondheid: “Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”, aldus Machteld Huber.

Deze definitie past bij de visie en  motiverende gesprekstechnieken die de POH GGZ en ook de POH somatiek al vaak gebruiken. Onze Huisartsen onderzoekt hoe deze  zorg volgens dit concept nog verder vorm te geven in de huisartsenpraktijk.

Meer informatie over positieve gezondheid, bekijk de website ipositivehealth

Nauwe samenwerking

Huisartsen en POH-GGZ zullen, waar mogelijk, nauw samenwerken met wijkteams, psychiaters of psychologen en aanbieders van zorg  in de basis of specialistische GGZ.