Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Onze Huisartsen als contractpartij

Sinds 2016 heeft Onze Huisartsen de werkmaatschappij GGZorg Arnhem BV opgericht. GGZorg Arnhem heeft namens de aangesloten huisartsen van Onze Huisartsen de POH GGZ Module centraal gecontracteerd met de zorgverzekeraars. Het werkgeverschap wordt gefaciliteerd via onder andere GGNet, Indigo, en Onze Huisartsen. De volgende documenten zijn hiervoor van toepassing (de vermelde documenten zijn binnenkort beschikbaar.)

  • Werkafspraken POH-GGZ (zie onder aan deze pagina);
  • Functieprofiel POH-GGZ (zie onder aan deze pagina);
  • Draaiboek huisarts en POH GGZ; hierin staan praktische afspraken benoemd;
  • Stroomschema samenwerking Huisarts en POH GGZ;
  • Checklist inwerkprogramma POH GGZ.

Contractering

Voor de contractering van Ehealth en Consultatie zijn door Onze Huisartsen afspraken gemaakt met Ksyos. Zij leveren EHealth GGZ-modules via Therapieland.
Voor consultatie zijn er afspraken met de regionale GGZ partijen zoals GGNet, Pro Persona, Rijnstate maar ook met kleinere partijen en vrijgevestigde professionals. De contractering van professionals vindt met name plaats op verzoek van de huisartsen.

Samenwerking en ontwikkelingen

Onze Huisartsen heeft actief de samenwerking opgezocht met diverse GGZ-instellingen in de regio hetgeen geleid heeft tot  diverse samenwerkingsovereenkomsten en zorgpad-ontwikkelingen.

GGZ-scholingen

Onze Huisartsen organiseert GGZ-scholingen voor huisartsen en POH GGZ, deze kunt u op de website van Onze Huisartsen, onder kopje scholing, vinden. GGZorg Arnhem  ondersteunt de POH-GGZ, onder andere bij praktijkvragen, het oprichten van een intervisiegroep, preventiegroep of netwerkactiviteit. Tevens zet zij zich in om binnen en buiten de huisartsenpraktijk GGZ-zorg zo goed mogelijk vorm te geven.