E-learning PLEK voor EPA

Omschrijving
Er bestaan forse achterstanden op het gebied van gezondheid, relaties, participatie en persoonlijk herstel bij mensen met een ernstige psychische aandoening ( EPA). Sinds 2016 werken huisartspraktijk, GGZ-instellingen, ervaringsdeskundigen en sociaal domein in regio Arnhem aan betere samenwerking met en rondom deze patiënten. In PLEK (Praktijk Leert Elkaar Kennen) voor EPA werd de samenwerking gestroomlijnd. Dit is gedaan door twee proeftuinen waarin patiënten werden besproken in een multidisciplinair overleg. De patiënten zelf, vaak met hun naaste of begeleider, werden actief betrokken.
In de ene proeftuin stond het antipsychotica gebruik centraal. Voor- en nadelen zijn afgewogen. Alle patiënten kregen een advies op maat. De samenwerking en communicatie tussen huisartsen en GGZ-aanbieders verbeterde. In de andere proeftuin zijn de wensen en mogelijkheden van herstelgerichte zorg bekeken. Er is samengewerkt met ervaringsdeskundigen en lokaal wijkaanbod. De doelstelling was het persoonlijk herstel en de kwaliteit van leven te verbeteren door samenwerking tussen medisch en sociaal domein.

De proeftuinen laten zien hoe somatische en psychosociale zorg, in samenspraak met de patiënt verbeterd kan worden. De zeven video's in de e-learning dienen als inspiratie voor anderen om integrale zorg voor deze doelgroep te optimaliseren.

Voor de POHGGZ die deelnemen aan het centrale contract zijn de kosten van de e-learning hier al in meegenomen.

Evt. cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.


Deze e-learning wordt mede mogelijk gemaakt door Arnhems Fonds Achterstandswijken en kan daarom gratis worden aangeboden. Ben je benieuwd wat dit fonds voor jouw praktijk kan betekenen? Ga naar: https://www.afa-arnhem.nl
Leerdoelen
• Update van kennis over herstelzorg bij EPA n.a.v. concrete ervaringen proeftuinen
• Op de hoogte van aanpak afbouw anti psychotica ( AP)
• Kennis over gebruik AP bij DM en CVRM
• Kennis over stop roken bij gebruik AP
Concreet voorbeeld van rol POH-S
• Concreet voorbeeld hoe contact te leggen; relatie te bouwen in samenwerking met de patiënt
• Maakt kennis met het SoNeStra model en hulp vanuit wijkteam
• Maakt kennis met het HOP model en ervaringsdeskundige hulp
Programma
De gemiddelde studieduur van deze e-learning is 180 minuten. Afhankelijk van uw voorkennis en leertempo kan de voor u werkelijk benodigde studieduur korter of langer zijn. De verwachte studietijd is gebaseerd op ervaringen van de testers.