Een overzicht van de nascholingen in 2024 gericht op preventie, gespreksvoering en persoonsgerichte zorg, Diabetes Mellitus en COPD.

Nascholing preventie, gespreksvoering en persoonsgerichte zorg |
voor POH's

E-learning Stoppen met roken voor professionals (basis)
Theorie - Basismodule (module 1)
Frequentie: eenmalig
Aanmelden

E-learning Stoppen met roken voor professionals (verdieping)
Theorie - Verdieping (module per thema)
Inclusief voorbereiding op bijeenkomst In gesprek over Stoppen met roken.
Frequentie: 1 x per 3 jaar (tenminste 3 casussen) 
Aanmelden

Bijeenkomst In gesprek over stoppen met roken (motiverende) gespreksvoering
Frequentie: 1 x per 3 jaar
Aanmelden

Nascholing Diabetes Mellitus | voor huisarts met aandachtsgebied diabetes en POH diabeteszorg 

Startcursus Insulinetherapie
Frequentie: eenmalig
Aanmelden

Verdiepingscursus Insulinetherapie
Frequentie: 1 x per 2 jaar
Aanmelden

Opfriscursus DM (advies)
Als startcursus lang geleden is
Aanmelden

Thema-avond DM (advies)
Frequentie: 1x per jaar
Aanmelden

Nascholingen COPD | voor huisarts met aandachtsgebied COPD en
POH COPD-zorg

Basiscursus CASPIR (module 1 t/m 5)
Frequentie: eenmalig
Aanmelden

CASPIR (module 6)
Frequentie: 2x per 3 jaar (waarvan 1x e-learning)
Ook voor doktersassistenten: een jaarlijks aanbod met een praktische scholing van CASPIR.
Aanmelden

Nascholing inhalatiemedicatie (advies)
Frequentie: 1x per 2 jaar
Aanmelden