Privacy

Bij Onze Huisartsen vinden we het erg belangrijk dat uw privacy gewaarborgd wordt.

Onze Huisartsen gaat daarom zorgvuldig met patiëntgegevens om. Professionaliteit betekent ook dat wij strikt vertrouwelijk omgaan met uw medische gegevens. Uw privacy wordt te allen tijde gewaarborgd. Deze regels en procedures zijn beschreven en gelden voor al onze medewerkers en artsen.