Werkconferentie ‘Verbinding van(uit) Kwetsbaarheid’

Vijftien bestuurders van Zorginstellingen uit de regio Arnhem / Liemers / Overbetuwe zijn tot de conclusie gekomen dat zorg aan kwetsbare ouderen anders moet. Een gemêleerde groep uit alle lagen van de deelnemende organisaties heeft daartoe op 27 en 28 juni 2018 een werkconferentie georganiseerd.

Sfeerimpressie

Tijdens de conferentie zijn vanuit persoonlijke ervaringen, de complexiteit en dilemma's in de zorg voor kwetsbare ouderen naar voren gebracht. Er zijn beloften naar elkaar als deelnemers, alsmede richting de kwetsbare inwoners in de regio Arnhem / Liemers / Overbetuwe geformuleerd. De onderstaande video weergave geeft een sfeerimpressie van de bijeenkomst en inspirerende opinies van enkele deelnemers. 

Beloften

De deelnemers aan de conferentie hebben zich bestuurlijk verbonden aan de uitwerking van een zestal beloften:

  1. 24/7 bereikbaarheid is voor de patiënt geregeld;
  2. Juiste zorg voor de patiënt op het juiste moment op de passende plek;
  3. Mantelzorg is vanaf de eerste dag op het netvlies van de zorgverlener;
  4. Er is één aanspreekpunt voor de patiënt;
  5. "Op de hoogte": hulpverleners van de patiënt weten elkaar te vinden
  6. De zorgprofessional gelooft in haar vak en in haarzelf

Verbinding van(uit) Kwetsbaarheid krijgt een vervolg in het voorjaar van 2019.