GGZ in de praktijk

Een patiënt komt bij de huisarts of POH-GGZ als hij/zij ongerust is, pijn heeft, of worstelt met iets. Het normale leven van de patiënt wordt vaak gedwarsboomd, tijdelijk of langdurig, door tegenslag. Die tegenslag kan sociaal, psychisch of lichamelijk zijn, en is niet zelden een combinatie van zaken. Hoe pakken we dit contact aan, en hoe maken we de kans het grootst om de patiënt echt vooruit te helpen?

GGZ is altijd maatwerk

Een standaard aanpak is niet mogelijk, vanwege de veelzijdigheid van mensen, klachten en vragen waarmee de POH-GGZ te maken krijgt. GGZ gaat in de eerste plaats om de kunst contact te maken en een werkrelatie tot stand te krijgen. GGZ is altijd maatwerk.

Intake en vragenlijsten

Bij aanvang van een consult krijgt de patiënt de gelegenheid om de zorgvraag uit te leggen. Vaak is het voor een patiënt op zo’n moment niet mogelijk om dit geordend te doen. Het helpt de POH-GGZ om te luisteren met behulp van een gedachtenkader, een model. De POH-GGZ werkt vaak met het SCEGS-model of KOP-schema.

Het SCEGS-model = Somatiek, Cognitief Emotioneel Gedragsmatig Sociaal.
KOP-schema = Klacht Omstandigheden Persoonlijke stijl, K=OxP.

Meer informatie lees je in onderstaande download KOPLeeks.

Zorgpaden

Ook zijn de zorgpaden EPA & Herstel en EPA & CVRM als downloadbestanden beschikbaar. Zie onderaan deze webpagina.

Intake start werkrelatie

Een intake is de start van een werkrelatie. De POH-GGZ probeert samen met de patiënt te komen tot een probleemdefinitie, realistisch doel en plan hoe dit doel te bereiken.

Vragenlijsten

Binnen een huisartsenpraktijk wordt regelmatig gebruik gemaakt van testmaterialen die helpend kunnen zijn bij het stellen van een diagnose of opvolgen van effecten van behandeling. De 4 DKL is het meest gangbaar in de huisartspraktijk. In de regio is niet gekozen voor standaard screenen bij psychische klachten. 

Documenten