Astma

Je leest op deze pagina meer informatie over het instromen in het zorgprogramma, het zorgproces, regionale afspraken en protocollen. Wil je starten met het zorgprogramma Astma?

Meer informatie ketenprogramma Astma-COPD

Keten DBC Astma

Binnen de DBC valt:

  • De zorg van de huisarts.
  • De zorg van de praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige.
  • Spirometrie, zelf beoordeeld en  uitgevoerd binnen de praktijk of uitbesteed.
  • Begeleiding bij stoppen met roken.
  • Behandeling van een longaanval.

Meer informatie

Heb je vragen neem dan contact op met:

Merel Wiltink, praktijkconsulent

06 - 10925421