Chronische nierschade

In de NHG standaard chronische nierschade wordt aangedrongen op regionale samenwerking. In de regio van Onze Huisartsen is deze samenwerking tot stand gekomen binnen de projectgroep G3 (Gezonde Gelderse Glomeruli) waarin huisartsen, nefrologen, laboratorium, apotheek (dag/poli) en 1e en 2e lijns diëtist zijn vertegenwoordigd. Met als doel de regionale afstemming realiseren over het beleid rond screening, diagnostiek, behandeling en verwijzen van patiënten met chronische nierschade in de 1e en 2e lijn .

Hoe nu verder in de huisartspraktijk?

 1. Bekijk de documenten hieronder gericht op chronische nierschade.
 2. Bekijk het chronische nierschade rapport 2018 in VIPLive en ga ermee aan de slag volgens de werkzijze in het 'instructie rapport chronische nierschade VIPLive' onderaan deze website. Daarin is precies beschreven hoe het rapport te doorlopen en wat niet direct noodzakelijk is.
 3. Ga met het rapport chronische nierschade na en zet de volgende acties uit in de praktijk:
  1. 2x per jaar doorlopen lijst welke patiënten jaarlijks gescreend moeten worden.
  2. welke patiënten opgenomen kunnen worden binnen ketenzorg DM/CVRM.
  3. welke patiënten een zeer hoog risico op cardiovasculaire schade, progressie van nierschade en mortaliteit hebben (rood in de legenda) en of deze patiënten in beeld zijn bij de nefroloog. Zo niet; kijk of dit mogelijk is, of middels gedeelde zorg.
  4. missende ICPC bij medicatiebewaking.

Wil je chronische nierschade binnen de HAGRO agenderen?
Dat kan. Kijk bij IVM voor de gratis module chronische nierschade.

Ondersteuning vanuit Onze Huisartsen

Wil je ondersteuning bij de (op)start van de standaard chronische nierschade.
Neem dan contact op met:

Maartje Struik, praktijkconsultent

06 - 10043152