Leefstijl

Er is in Nederland steeds meer aandacht voor preventie. Door toename van het aantal mensen met een chronische ziekte als gevolg van ongezonde voeding en te weinig bewegen. De overheid, de verzekeraars en ook individuele zorgverleners richten zich steeds meer op het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid.

Vraag en aanbod op thema Leefstijl

Onze Huisartsen spant zich in om de verbinding te leggen tussen huisartsenzorg en aanbieders en organisaties die inwoners van onze regio kunnen ondersteunen in het aanpassen en verbeteren van hun leefstijl. Samenwerking is aangegaan met de leefstijlcoaches van de verschillende gemeentes in de regio Arnhem, Beweegcentrum Formupgrade, de Herstelcirkel in de wijk, de Gelderse Sportfederatie en Uniek Sporten.

GLI bij leefstijl

Een gezonde leefstijl is de hoeksteen van de behandeling van Obesitas. Met behulp van het leefstijlroer kun je een ander gesprek voeren over de leefstijl van uw patiënt. Daar komen soms verrassende gesprekken uit voort. Soms spelen problemen als eenzaamheid, meedoen en zingeving een rol. Met hulp van een welzijnscoach kan uw patiënt met deze oorzaken aan de slag gaan. Verwijzing hiervoor gaat via VIPLive. Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) wordt vergoed uit het basispakket. 

Uitleg over de GLI

Ter inspiratie

Er zijn veel initiatieven op het thema Leefstijl. En er is een groot aanbod aan landelijke leefstijlprogramma’s. Daarom heeft het RIVM de Leefstijlwijzer ontwikkeld. Vanuit persoonsgerichte zorg kun je samen met de patiënt doornemen welke manier van ondersteuning het meest passend en geschikt is.

Download de Leefstijlwijzer