Proactieve zorgplanning

Proactieve zorgplanning (PZP) is een onderdeel van de reguliere huisartsenzorg. De Leidraad proactieve zorgplanning biedt een handvat voor de toepassing in je praktijk. Voor het vastleggen en herkenbaar overdragen van behandelwensen en -grenzen werken we binnen onze regio met dit digitale format. Meer informatie lees je op www.palliaweb.nl.

Levens- en behandelwensen en -grenzen 

Als zorgverlener bespreek je tijdens het bezoek aan de patiënt de levens- en behandelwensen. Dit kan aan de hand van de Toolkit Advance Care Planning. Het gesprek over de behandelgrenzen wordt meestal gevoerd door een arts. Hoe je dit gesprek kunt opbouwen, lees in deze folder. Vraag bij start van het gesprek nog wel toestemming voor het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners en het aanmelden bij OZO verbindzorg.

Vernieuwde werkwijze
Voor het vastleggen en herkenbaar overdragen van behandelwensen en -grenzen werken we binnen onze regio met het formulier 'Uniform vastleggen proactieve zorgplanning'. Dit formulier is digitaal in te vullen in OZO en Viplive. Binnen onze regio werken we daarbij samen met wijkverpleging, casemanagers dementie en Rijnstate. Vanuit VIPLive zijn de afspraken in het spoed-EPD in te zien.

Registratie in het HIS 

Registratie in het HIS vindt plaats onder Episode Verzoek of gesprek euthanasie ICPC A20 onder vermelding van Gesprek over behandelwens en levenseinde. Sla het ingevulde formulier of de wilsverklaring op onder deze episode.    

Alle informatie over PZP bij elkaar gezet