RTA | Baby ziet geel

Doel van deze RTA is om de knelpunten in samenwerking en taakverdeling tussen jeugdartsen en huisartsen weg te nemen als het gaat om hyperbilirubinemie van pasgeborenen.

Taak CB-arts

Zuigelingen worden rond 2 weken thuis bezocht door de jeugdverpleegkundige. Als een zuigeling dan nog geel ziet, maakt de jeugdverpleegkundige met ouders de afspraak dat ze afwachten tot 3 weken en dan bij aanhoudend geelzien de huisarts vragen om het totaal en geconjugeerd bilirubinegehalte te laten controleren. De jeugdverpleegkundige laat een verwijsbrief achter, die ouders aan de huisarts kunnen geven. Bij twijfel kunnen ouders eerst het JGZ-inloopspreekuur bezoeken om dit te laten beoordelen. 

Verwijsbrief voor huisarts bij geelzien baby

De website babyzietgeel.nl

Omdat huisartsen niet vaak dit type verzoek krijgen, is het helpend wanneer de jeugdarts wijst op de website Babyzietgeel voor informatie over de werkafspraken en vervolgstappen.

Naar Babyzietgeel.nl

Taak huisarts

Als de jeugdarts aangeeft dat er verdenking bestaat op hyperbilirubinemie, dan maakt de huisarts een labaanvraag voor totaal en geconjugeerd serumbilirubine TSB en TcB. Een kind met een directe hyperbilirubinemie (directe fractie > 20% van totaal bilirubine) moet onmiddellijk naar de kinderarts, aangezien dit altijd pathologisch is. Zie bilicurve a terme kinderen >35 weken voor de indicatie fototherapie of wisseltransfusie bij hoogte van TSB.

Naar bilicurve a terme kinderen >35 weken

Als het bilirubinegehalte niet zodanig is dat fototherapie geïndiceerd is, wordt afgewacht en is het advies om het bloedonderzoek iedere 3-4 weken te herhalen, totdat het geelzien helemaal verdwenen is, ongeacht of er borstvoeding of kunstvoeding wordt gegeven. Er zal dan vanuit het CB opnieuw verwezen worden voor vervolgonderzoek.

Achtergrondinformatie NHG

Hoge totaal serum bilirubine (TSB) concentraties kunnen leiden tot acute bilirubine-encefalopathie en chronische hersenschade (kernicterus spectrum disorders) en ook tot overlijden. In de NHG standaard staat dat de huisarts de taak heeft om TSB te bepalen als er verdenking bestaat. Een lab-aanvraag door een jeugdarts geeft organisatorische problemen die de noodzakelijke snelheid van handelen onnodig vertraagd.

Naar NHG-standaard 

Meer informatie

Voor vragen kun je terecht bij Kirsti Jacobs, kaderarts Onze Huisartsen: