Ketenzorg

Ketenzorg

Ketenzorg Arnhem heeft de werkafspraken met eerste- en tweedelijns zorgprofessionals vastgelegd in zorgprogramma’s. Een zorgprogramma beschrijft waaruit de zorg bestaat,  hoe de organisatie van de zorg eruit, in welke vorm de zorg wordt gegeven en met welke de zorgverleners. Onze zorgprogramma’s voldoen aan de NHG-Zorgstandaarden.

Het doel van ketenzorg

Het doel van ketenzorg is het leveren van optimale kwaliteit van zorg aan patiënten met chonische ziekten. De gezondheidstoestand van de patiënt stabiliseert of verbetert en de kwaliteit van leven neemt toe. Zelfmanagement en leefstijl vormen een belangrijk onderdeel van het zorgprogramma.

De speerpunten van ketenzorg

De belangrijkste speerpunten zijn:

  • De patiënt staat centraal: de zorg is afgestemd op de zorgbehoefte en mogelijkheden.
  • De huisartsenpraktijk heeft de regie en coördineert de integrale zorg.
  • Goede samenwerking en afstemming binnen de keten met andere zorgprofessionals, zoals diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten en specialisten vanuit de tweede lijnszorg, is cruciaal om integrale zorg en continuïteit te leveren.