Onze Huisartsen

Wij zijn Onze Huisartsen

Onze Huisartsen is een coöperatie met 200 aangesloten huisartsen in de regio Arnhem.

Onze Huisartsen is het centrale gezicht en aanspreekpunt voor de eerstelijns huisartsenzorg. We ondersteunen en versterken de positie van de huisarts. Ook faciliteren we de zorgprofessionals die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijken. Dat doen we met ondersteunende diensten, services en scholing. Daardoor blijft de huisartszorg altijd toegankelijk en toekomstbestendig. 

Onze visie, ons ideaal: huisartsenzorg met zin

Alles wat we doen samen met de aangesloten huisartsen doen we voor de huisartsenzorg met zin. Dat betekent dat onze activiteiten een bijdrage leveren aan de nut en noodzaak van de huisartsenzorg. Ook willen we invulling geven aan het werkplezier van medewerkers en zorgprofessionals.

Onze missie, onze rol: continuïteit van de huisartsenzorg

We werken aan het fundament voor de continuïteit van de huisartsenzorg voor iedereen.
En we maken goede huisartsenzorg toegankelijk voor alle patiënten in de regio.