Onze Huisartsen

Onze Huisartsen is een faciliterende en ondersteunende organisatie van, voor en door aangesloten huisartsen in de regio Arnhem

Onze Huisartsen maakt toegankelijke en goede huisartsgeneeskundige zorg mogelijk voor patiënten in de regio, waarbij de organisatie onder andere het centrale gezicht en aanspreekpunt voor de eerstelijnszorg is. We ondersteunen en versterken de positie van de huisarts. Daardoor blijft het beroep van huisarts altijd uitvoerbaar, aantrekkelijk, actueel en toekomstbestendig. Bovendien blijft de huisartspraktijk herkenbaar en toegankelijk voor de patiënt en overige stakeholders.

HKZ certificaat

De huisartsenposten van de Huisartsendienst Arnhem zijn sinds maart 2011 HKZ-gekwalificeerd voor kwaliteit. Vanaf maart 2015 zijn zij ook voor cliënt-/patiëntveiligheid gecertificeerd.

HKZ is een keurmerk voor de zorg, gebaseerd op de ISO 9001-normering. Het certificaat bevestigt dat de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening van een goed niveau is. Wilt u meer informatie over het HKZ-certificaat? Kijk dan op de website van HKZ.