Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Keer Diabetes 2 Om

Keer Diabetes 2 Om is een leefstijlbehandeling gericht op het omkeren van diabetes type 2. In 6 maanden zet men, onder leiding van een professioneel team, voeding, beweging, slaap en ontspanning in als medicijn bij diabetes type 2. Samen met een groep van maximaal 20 personen komt men vijf hele dagen bij elkaar. Hier leert en ervaart men diabetes type 2 om te keren met als resultaat meer energie en minder medicatie.

Keer Diabetes 2 Om is een tweejarig programma, waarvan de eerste 6 maanden een actieve fase, gevolgd door een inspiratietraject van 18 maanden.

Iedere groep wordt begeleid door een diëtist, coach, verpleegkundige en programmacoördinator. Het medisch team (bestaande uit vier huisartsen, een internist, medisch fysioloog en twee verpleegkundigen) is op de achtergrond aanwezig voor overleg.

Doelgroep
Deelname is mogelijk onder volgende voorwaarden:

- Diabetes type 2 en gebruik van medicatie
- maximaal 80 jaar oud (tussen 70-80 jaar in overleg)
- overgewicht (BMI>25) en/of een vergrote buikomvang
- gemotiveerd voor leefstijlverandering
- goede beheersing van de Nederlandse taal
- toegang tot een e-mail adres en internet

Vergoeding
Het programma wordt vergoed door Menzis, VGZ, Caresq/Iptiq, Aevitae/EUcare. Er worden gesprekken gevoerd met CZ en Zilveren Kruis.

Eigen bijdrage
€ 295,- voor niet medische kosten van het tweejarig programma (eten, drinken en een overnachting).

Mocht de €295 aantoonbaar een probleem zijn dan zijn er in overleg mogelijkheden voor een betalingsregeling.

Voor meer informatie
Keer Diabetes 2 Om

Klik op onderstaande button voor de factsheet resultaten lange termijn.
Factsheet lange termijn resultaten