Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Preventie, consultatie, behandeling

GGZorg Arnhem in de praktijk

In sommige gevallen is het risico op ontwikkelen van een psychische stoornis groter dan gemiddeld. Denk aan mensen met ongezonde gedragspatronen of patiënten die fors belast zijn in hun leven, bijvoorbeeld door stress of omdat ze lijden aan een chronische aandoening. Het kan dan verstandig zijn  te kiezen voor een preventief aanbod.

Preventief aanbod

Dit kan plaatsvinden op individuele basis, maar vaak is het nuttig een groep aan te bieden. In een groep vinden mensen steun, en leren ze behalve van hun eigen ervaring ook van die van groepsgenoten. “Beter slapen”, “Minder piekeren” en “Voluit leven” zijn enkele voorbeelden van groepen waarmee goede ervaring is in de huisartsenpraktijk. In 2016 zijn verschillende POH-GGZ geschoold in het geven van preventie in een groep.

Behandeling en consultatie

Behandeling en begeleiding van patiënten met psychische klachten is per praktijk en per patiënt anders. Elke praktijk heeft haar eigen kleur, populatie en vaste samenwerkings-partners. Het werk van de  POH GGZ, beschreven in het reeds genoemde functie en competentieprofiel, past binnen de  huisartsenzorg. Huisarts en POH-GGZ hebben daarnaast de mogelijkheid een psychiater of psycholoog te consulteren, bijvoorbeeld via Ksyos. Een document hiervoor is in ontwikkeling.

Praktische handvatten

Er zijn twee boeken die houvast geven in de nog in ontwikkeling zijnde nieuwe functie van de POH-GGZ. Het door de NHG ontwikkelde GGZ in de huisartsenpraktijk biedt zowel de huisarts als de POH-GGZ veel praktische handvatten voor hun samenwerking. Het praktische naslagwerk ”Handboek POH-GGZ” geeft inzicht over het werkterrein en werkwijze van de POH-GGZ. Richtlijnen, standaarden en zorgpaden kunt vinden onder het item Samenwerking en Zorgpadontwikkeling.

Tussentijdse evaluatie

Belangrijk in het behandelen van patiënten is het besef,  dat meer zorg niet altijd bétere zorg is. Elke behandeling behoort tussentijds geëvalueerd te worden. Wat heeft dit consult bijgedragen aan het behalen van het doel? Moet het behandelplan worden bijgesteld? Is er een vervolgafspraak nodig of kan de patiënt weer verder? Het is onze taak patiënten te helpen om zelf weer regie te krijgen over hun leven.