Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Leefstijl

Leefstijl activiteiten regio Arnhem

Door toename van het aantal mensen met een chronische ziekte als gevolg van onder andere verkeerde voeding en te weinig beweging is in Nederland steeds meer aandacht voor preventie. VWS, verzekeraars en ook individuele zorgverleners richten zich steeds meer op het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid. Centraal hierbij staat het betrekken van de patiënt. Hierdoor kan het effect van begeleiding en behandeling van de patiënt verhoogd worden.

Onze Huisartsen spant zich in om de verbinding te leggen tussen huisartsenzorg en aanbieders en organisaties die inwoners van onze regio kunnen ondersteunen in het aanpassen en verbeteren van hun leefstijl. Samenwerking is aangegaan met de leefstijlcoaches van de verschillende gemeentes in de regio Arnhem, Beweegcentrum Formupgrade, de Herstelcirkel in de wijk, de Gelderse Sportfederatie en Uniek Sporten.

Gecombineerde Leefstijl Interventie
Vanaf 2019 kunnen mensen met overgewicht en obesitas verwezen worden naar erkende leefstijlprogramma’s. Deze worden vergoed vanuit de basisverzekering. In een apart hoofdstuk vindt u uitgebreide informatie over de GLI alsmede een actuele lijst van gecontracteerde aanbieders in onze regio. Gecombineerde leefstijl interventie GLI

Leefstijlinterventies
In de regio Arnhem is aandacht voor leefstijlprogramma’s. Deze worden lokaal aangeboden en zijn toegankelijk voor een bepaalde doelgroep.

Een kort overzicht van leefstijlprogramma’s die op dit moment in de regio aangeboden worden:

  • Herstelcirkel in de Wijk (ontwikkeld door UMC Radboud en zorggroep Stielo)

Dit is een coöperatie van burgers die gedurende een jaar, onder begeleiding van een “Leefkrachtcoach” werken aan het keren van hun aandoening via voeding, beweging en ontspanning. In onze regio zijn twee groepen van start gegaan: in Elst en Huissen.

Deze lokale groepsgerichte aanpak biedt een omgeving die mensen met een chronische aandoening uitnodigt om zich te richten op nieuw gedrag en daarmee de aandoening te keren. Zij leren sturing, energie en een beter zelfbeeld te verwerven.

  • X- fittt Diabetes (beweegcentrum Formupgrade Arnhem)

Speciaal programma voor mensen met Diabetes. Het programma bestaat uit training in een groep onder begeleiding van een fysiotherapeut in combinatie met voedingsbegeleiding door een diëtist.

  • De Nationale Wandel (voorheen Diabetes) Challenge (Bas van de Goor Foundation)

Dit betreft een nationaal programma. Huisartsenpraktijken kunnen zich hiervoor aanmelden en organiseren wekelijks een wandeling met hun patiënten. De patiënten hebben een doel gesteld om op de datum van de Challenge 5, 10 of 15 km te wandelen. Aanvankelijk was dit evenement uitsluitend toegankelijk voor mensen met diabetes, maar inmiddels zijn ook mensen met een andere chronische aandoening welkom.

Leefstijlcoach
De leefstijlcoach is een nieuwe professional die een belangrijke rol heeft in leefstijl interventies. Eén van de kenmerken van de aanpak van een leefstijlcoach is dat hij coachen als grondslag heeft voor zijn aanpak. Dat betekent: hij gidst mensen bij het maken van hun eigen keuzes. Veel gemeenten hebben een leefstijlcoach in dienst. Sinds 2017 bestaat de mogelijkheid om via VIP live patiënten, vanuit de ketenzorgprogramma’s, te verwijzen naar een leefstijlcoach. 

Voor vragen over leefstijlactiviteiten kan de praktijkconsulent benaderd worden. 

Overbetuwe

Karin Willemsen kwillemsen@onzehuisartsen.nl

06-23933382

 

Simone Kwant
skwant@onzehuisartsen.nl

06-83800911

Veluwezoom

Martine Groot Zevert mgrootzevert@onzehuisartsen.nl

06-13599015

Arnhem Noord

Suze Teunissen steunissen@onzehuisartsen.nl

06-13598426

Liemers

Margit Metselaar mmetselaar@onzehuisartsen.nl

06-10925421

 

Monica Westra
mwestra@onzehuisartsen.nl

06-13805775