Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Ouderenzorg (downloads)

1. Organisatie Zorgprogramma ouderen Ketenzorg Arnhem

2.1 Casefinding

2.2 Screening

2.3 Probleemanalyse

2.4 Individueel Zorgplan

2.5 Uitvoeren Interventies

2.6 Medicatiebeoordeling

2.7 Vroegtijdige zorgplanning (acp)

2.8 Zorg na ziekenhuisontslag (Goed thuiskomen)

2.9 Mantelzorg

2.10 Registreren in het HIS

3.1 Casemanagement

3.2 Sociale kaart en Netwerk

3.3 Consulteren Specialist Ouderengeneeskunde

3.5 Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO)

3.6 Multi disciplinair overleg

Bijlage bij 1 Proces aanvraag ouderenzorgmodule Menzis - Ketenzorg Arnhem

Bijlage bij 2.2 Screening snaq65+

Bijlage bij 2.3 EasyCare-Trap2

Bijlage bij 2.3 Trazag vierde druk lege lijsten

Bijlage bij 2.4 Individueel zorgplan sjabloon SFMPC

Bijlage bij 2.6 Medicatiebeoordeling

Bijlage bij 2.7 Wilsverklaring

Bijlage bij 2.8 Checklist Goed Thuiskomen

Bijlage bij 3.3 Consulteren Specialist Ouderengeneeskunde

ELV aanmelding door Transferbureau

ELV 1. Indicatievaststelling ELV Huisarts

ELV 2. Afwegingsinstrument eerstelijns verblijf 2 0 - 1 november 2016

ELV 3. Overzicht ELV bedden regio Arnhem dd 22-05-2017

Bijlage bij ELV Contactadressen crisisregeling maart 2017