Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Ouderenzorg

Steeds meer (kwetsbare) ouderen blijven thuis wonen. Vroeger of later worden de meeste ouderen geconfronteerd met beperkingen. Dan komt de huisarts in beeld. Beperkingen kunnen zich voordoen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Het is dan een uitdaging om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Pro actieve en gestructureerde zorg is nodig om kwetsbaarheid, die soms langzaam ontstaat, tijdig te signaleren. Het gaat daarbij om veelvoorkomende aandoeningen en beperkingen zoals geheugenstoornissen, depressie, delier, gedragsproblemen, eenzaamheid, mobiliteitsproblemen en vallen.

Het doel van het zorgprogramma ouderenzorg is om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen met een zo optimale kwaliteit van leven.

Hiervoor is passende integrale zorg nodig binnen een adequaat functionerend lokaal geriatrisch netwerk. Het geriatrisch netwerk wordt onder andere gevormd door de huisarts en/of POH Ouderenzorg, specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleging, apotheker en sociaal wijkteam.

Module integrale ouderenzorg Menzis
Verzekeraar Menzis onderkent de noodzaak om ouderenzorg in de regio goed te organiseren. Sinds 2016 is er dan ook de module integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Deze module voorziet in een vergoeding van een bedrag per 75-plusser in de praktijk. In de module staat beschreven onder welke voorwaarden een praktijk hieraan kan deelnemen. Menzis bijlage 7 module kwetsbare ouderen

Meer informatie rond het aanvragen van de module en ondersteuning die geboden wordt door de praktijkconsulenten van Onze Huisartsen kunt u vinden bij het onderwerp organisatie.