GGZorg

Elke huisarts heeft de mogelijkheid een praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ) aan te stellen. Dat maakt het aanbod van zorg voor mensen met psychische klachten makkelijk en laagdrempelig. Het doel is de kosten te beheersen, de kwaliteit te borgen en het samenhang in aanbod te stimuleren.

POH-GGZ werkzaam binnen huisartspraktijken

Deze zorg is beter toegankelijk geworden nu er in 90% van de huisartspraktijken een POH-GGZ werkt. De verwachting is dat meer vragen in de nulde of eerste lijn of basis GGZ kunnen  worden opgelost en dat er 20% minder behandeld hoeft te worden in de Specialistische GGZ. Dit geeft een veranderende patiëntenstroom, en heeft effect op de organisatie van de zorg in de huisartsenpraktijk.

Passende zorg

Vaak zijn lichamelijke en psychische klachten verweven. De huisarts maakt vaak samen met de POH-GGZ de keuze wat passende zorg is. Snelle en laagdrempelige hulp voorkomt klachttoename en helpt mensen om in balans te blijven, of hun balans te hervinden. Het streven is de patiënt zo snel mogelijk hulp te bieden via de juiste hulpverlener op de juiste plek. Waar mogelijk zal de patiënt zelf de regie houden.

Nauwe samenwerking

Huisartsen en POH-GGZ zullen, waar mogelijk, nauw samenwerken met wijkteams, psychiaters of psychologen en aanbieders van zorg  in de basis of specialistische GGZ.

Meer informatie

Heb je vragen neem dan contact op met:

Jet Driessen, consultent GGZ

06 - 50191386