Gecombineerde Leefstijl Interventie GLI

Sinds januari 2019 kunnen huisartsen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Een deelnemer aan een GLI krijgt advies over en begeleiding bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Er zijn 3 erkende interventies die als GLI vergoed worden vanuit het basispakket.

  • Cool
  • de Beweegkuur
  • Slimmer.

Patiënten die in aanmerking komen voor de GLI hebben een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR). In Nederland komen naar schatting 6 miljoen mensen hiervoor in aanmerking.

Doelgroep

Volwassenen met:

  • een BMI van >30
  • een BMI> 25 en met overgewicht samenhangende co morbiditeit (diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, chronische gewrichtsklachten of slaapapneu);
  • BMI> 25 en een verhoogd cardiovasculair risico
  • BMI 25 tot 30 en een ernstig vergrote buikomvang (mannen ≥ 102 cm, vrouwen ≥ 88 cm)

De buikomvang is een aanvullend criterium om het gezondheidsrisico vast te stellen. Bij volwassenen voldoet de BMI in combinatie met de buikomvang goed om de mate van het risico (op co morbiditeit) aan te geven. Ook is de buikomvang een maat om het effect van een interventie te beoordelen.

Vergoeding en eigen risico

Deelname gaat niet ten koste van het eigen risico en er geldt geen eigen bijdrage.

De sportclub wordt niet vergoed

In Arnhem en omgeving zijn er meerdere aanbieders, welke onderling verschillen van elkaar.
Bij de aanbieder Formupgrade in Arnhem en Elst is de GLI gekoppeld aan een sport abonnement.
Een fitness-abonnement of lidmaatschap van de sportclub maken geen deel uit van de vergoeding vanuit het basispakket.
Tijdens de intake bij de leefstijlcoach wordt bovenstaande met de deelnemer besproken. Met de Gelrepas kunnen de kosten van het sportabonnement overigens aanzienlijk gereduceerd worden.

Verwijzen

De huisarts stelt de diagnose of de verzekerde een GLI kan krijgen. De huisarts verwijst door naar een GLI aanbieder.

Onder specialisme GLI is een adresboek aangemaakt met alle GLI aanbieders in onze regio. In Medicom kunt u naar hen verwijzen zoals naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut.

Aanbieders in de regio

Klik op onderstaande link voor de gecontracteerde zorgaanbieders in de regio.

Aanbod GLI

Voor meer informatie

Loketgezondleven.nl van het RIVM geeft meer informatie over de 3 erkende leefstijlinterventies: Coaching op Leefstijl (CooL), de Beweegkuur en Slimmer

Zorgstandaard Obesitas