Ouderenzorg

Steeds meer (kwetsbare) ouderen wonen thuis. Vroeg of laat worden zij geconfronteerd met beperkingen van lichamelijke, psychische of sociale aard. Het bieden van de juiste zorg in de thuissituatie of op een andere passende plek kan een uitdaging zijn.

Goede zorg aan zelfstandig thuiswonende ouderen draait om het bieden van persoonsgerichte, proactieve en multidisciplinaire zorg en ondersteuning. Hiervoor is een goed functionerend lokaal geriatrisch netwerk nodig. Om dit mogelijk te maken is de Module integrale ouderenzorg van zorgverzekeraar Menzis beschikbaar.

Module integrale ouderenzorg Menzis

Zorgverzekeraar Menzis onderkent de noodzaak om ouderenzorg in de regio goed te organiseren. De module integrale zorg voor kwetsbare ouderen voorziet in een vergoeding per 75-plusser.

In de module staat beschreven:

  • Welke voorwaarden er zijn om gebruik te maken van de module.
  • Wat integrale ouderenzorg inhoudt zoals het inventariseren en in kaart brengen van de kwetsbare ouderen in de praktijk en het vormgeven van de proactieve multidisciplinaire samenwerking in een lokaal geriatrisch netwerk.

Naar de module integrale zorg

Zorgprogramma Ouderenzorg vanuit Onze Huisartsen

Om huisartsenpraktijken te ondersteunen bij het opzetten van proactieve en gestructureerde ouderenzorg, heeft Onze Huisartsen met andere partners een zorgprogramma opgesteld. De handreiking met stappenplan van het zorgprogramma Ouderenzorg is online beschikbaar. 

Handreiking-stappenplan

Wanneer haal ik een oudere patiënt uit ketenzorg?

Lees het bericht

Meer informatie

Heb je vragen neem dan contact op met:

Suze Teunissen, consulent

06-13598426