Zorgprogramma COPD

Je leest op deze pagina meer informatie over het instromen in het zorgprogramma, het zorgproces, regionale afspraken en protocollen. Wil je starten met het zorgprogramma COPD?


Meer informatie ketenprogramma COPD-Astma

Keten DBC COPD

Binnen de DBC valt:

  • De zorg van de huisarts.
  • De zorg van de praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige.
  • Spirometrie, zelf beoordeeld en uitgevoerd binnen de praktijk of uitbesteed.
  • Begeleiding bij stoppen met roken.
  • Behandeling van een longaanval.

Meer informatie

Heb je vragen neem dan contact op met:

Merel Wiltink, praktijkconsulent

06 - 10925421