Organisatiestructuur

Onze Huisartsen is in 2016 ontstaan door een fusie van de Huisartsenvereniging Arnhem (HVA), Zorggroep Arnhem en de Coƶperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem (CHRA).

Deze transitie heeft geleid tot een coöperatie met de naam Onze Huisartsen Coöperatie U.A. met daaronder een BV-structuur. Als volgt: Onze Huisartsen B.V. met vier werkmaatschappijen. De werkmaatschappijen zijn: Huisartsendienst Arnhem B.V., Ketenzorg Arnhem B.V., GGZorg Arnhem B.V. en Kwaliteit & Innovatie Arnhem B.V. (KEI).

Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC bestaat uit:

 • Edo de Jaeger, voorzitter, lid commissie Financiën
 • Christiaan Albers, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • Hanneke van Essen, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • Leontine Verhoeven, lid en voorzitter commissie Financiën

Coöperatiebestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Patrick Poels, voorzitter
 • Joep Baggen, lid met regionaal aandachtsgebied: Liemers
 • Hanneke van der Veer, lid met regionaal aandachtsgebied: Overbetuwe
 • Robbert van Hasselt, lid met regionaal aandachtsgebied: Veluwezoom

Raad van Afgevaardigden (RvA)

In de regio Arnhem zijn zo’n 200 praktijkhoudende huisartsen werkzaam. Zij zijn aangesloten bij Onze Huisartsen en lid van Onze Huisartsen Coöperatie. De aangesloten leden worden in de coöperatie vertegenwoordigd door de Raad van Afgevaardigden, zo’n 50 huisartsen. Deze RvA vergadert maandelijks met het coöperatiebestuur en directie over het reilen en zeilen van Onze Huisartsen. Ook niet-praktijkhoudende huisartsen kunnen lid worden van Onze Huisartsen Coöperatie. Zo kan iedere huisarts in de regio meepraten en meedenken over de koers van Onze Huisartsen.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van (regionale) patiënten, hun naasten en bezoekers. De Cliëntenraad denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die voor deze groepen van belang zijn. Het primaire doel van de Cliëntenraad is te zorgen dat het patiëntenperspectief structureel wordt ingebed, geëvalueerd en meegenomen in alle beleidsontwikkelingen en besluiten binnen Onze Huisartsen.

De Cliëntenraad bestaat uit:

 • Anne Cardinaals, voorzitter
 • Anneke van der Ven
 • Frans van den Muijsenberg
 • Willem Kleijn

De Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GOR) 

De GOR bestaat uit:

 • Asena Temir
 • Eveline Smulders-Fikkers
 • Harriette Haverkamp
 • Steven van Geel, voorzitter
 • Sabrina Slob

Directie Onze Huisartsen B.V.

De directie bestaat uit:

 • Roland Ekkelenkamp, algemeen directeur
 • Raymond Wetzels, medisch directeur

Meer informatie over wie is wie