Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die te maken hebben met kwetsbaarheid of een levensbedreigende aandoening. De zorg is gericht op kwaliteit van leven. Het gaat om passende zorg en ondersteuning; van aandacht voor levensvragen tot behandeling van klachten en met oog voor de patiënt en zijn/haar naasten.

Netwerk Palliatieve Zorg

Binnen onze regio vormt het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers een samenwerkingsverband van organisaties die palliatieve zorg bieden in Arnhem en omgeving. Doel van deze samenwerking is dat iedereen in de regio toegang heeft tot eenduidige informatie en aanbod van palliatieve zorg. Eigen regie wordt hierin op passende wijze ondersteunt. Om dit te bewerkstelligen is het levenspad Palliatieve zorg ontwikkeld.

Levenspad palliatieve zorg

Het Levenspad palliatieve zorg is een dynamisch zorgpad die bij nieuwe inzichten en ontwikkelingen wordt aangepast. De naam levenspad is bewust gekozen. Mensen die niet meer beter kunnen worden, kunnen vaak nog vele jaren met de ziekte leven. Het is geschreven om inzicht te geven en bedoeld als wegwijzer in de palliatieve zorg.

Regionale afspraken en uitvoeringsverzoeken 

Om spoedsituaties zo goed mogelijk te laten verlopen zijn regionale afspraak RSA farmaceutische zorg gemaakt. Onderdeel van deze RSA zijn afspraken over de tijdige beschikbaarheid van genees- en hulpmiddelen. Samen met het Netwerk Palliatieve Zorg en de apothekers in de regio zijn er recept-/uitvoeringsformulieren ontwikkeld. Het zijn uitvoeringsverzoeken waarbij het recept geïncludeerd is. 

Naar de uitvoeringsverzoeken en/of recepten

Meer informatie

Heb je vragen neem dan contact op met:

Suze Teunissen, consulent Ouderen- en Palliatieve zorg

06 - 13598426