Subsidiemogelijkheden bij stage of leerwerkplek

Heb je een stageplaats of een leerwerkplek beschikbaar in je praktijk, dan heb je waarschijnlijk ook recht op een passende vergoeding. Voor de begeleiding van een stagiair of student MBO-doktersassistent is subsidie beschikbaar. Hoe vraag je deze vergoeding aan?

Stimulans

Om meer stageplaatsen (BOL) en leerwerkplekken (BBL) voor de functie van doktersassistent aan te bieden is subsidie beschikbaar. De subsidie kun je zien als een vergoeding in de onkostenvergoeding. De vergoeding is niet altijd kostendekkend. De huisartsenpraktijk die de begeleiding verzorgt vraagt zelf de subsidie aan. 

Vergoeding van BOL-stagiair

Er zijn drie vormen van vergoeding aan te vragen:

  • Praktijkvergoeding: de vergoeding die een praktijk kan aanvragen voor het verlenen van een stage. Afhankelijk van het leerjaar en aantal uren staat daar een bedrag bruto per maand voor, voorde duur van de stage. De aanvraag voor vergoeding vraag je aan bij het SSFH. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is een aantal voorwaarden van toepassing. Uiterlijk vier maanden na afloop van de stageperiode kan de aanvraag ingediend worden.
  • Stagevergoeding: de vergoeding staat gelijk aan het bedrag van €150,00 bruto per maand die aan de stagiair wordt uitgekeerd. Met minimaal 15 uur per week aan stage-uren. Een van de voorwaarden is dat je een erkend leerbedrijf bent. 
  • Subsidieregeling Stagefonds Zorg, Ministerie van VWS: na afronding van de stageperiode kun je een vergoeding aanvragen. Ben je bekend als erkend leerbedrijf, dan ontvang je automatisch bericht. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraag is online beschikbaar. 

Vergoeding van BBL-student

Er zijn twee vormen van vergoeding aan te vragen:

  • Subsidieregeling SSFH voor BBL-studenten die starten in 2023: Via SSFH krijg je de studiekosten (€624,00 per jaar), een aanvulling op het inkomen van de BBL-student mét arbeidsovereenkomst (€150,00 per maand) en de praktijkbegeleiding (€115,00 per maand) vergoed. De aanvraag is simpel. Als het bij Onze Huisartsen bekend is dat je een BBL-student in dienst hebt, ontvang je het aanvraagformulier. Heb je deze niet ontvangen? Vraag het formulier op via academie@onzehuisartsen.nl. De subsidieregeling van de SSFH is stapelbaar met de subsidie praktijkleren.
  • Subsidieregeling praktijkleren, Ministerie van OCW: een vergoeding als een tegemoetkoming voor de kosten voor de begeleiding van de leerling of student. De vergoeding vraag je aan aan het einde van het school- of studiejaar. Meer informatie en aanvraag is online beschikbaar.