De Nationale Diabetes Challenge

Dit is een 20-weeks wandelprogramma voor mensen met (verhoogd risico op) diabetes, met als doel de kwaliteit van leven en gezondheid van mensen te verbeteren. De Bas van de Goor Foundation focust op mensen met diabetes, maar wil deze aandoening ook voorkomen. Het programma is daarom toegankelijk voor een brede doelgroep die wel een steuntje in de rug kan gebruiken bij het in beweging komen.

In veel gemeenten pakken buurtsportcoaches en andere professionals uit de sport-, beweeg- en welzijnssector de uitvoering en wandelbegeleiding op. Betrokkenheid van huisartsen en praktijkondersteuners door bijvoorbeeld af en toe mee te wandelen, wordt enorm gewaardeerd.

Meer informatie