Pilot Centraal Toeleidingspunt voor de GGZ

Op woensdag 3 april 2024 start de pilot van het Centraal Toeleidingspunt (CTP) in Arnhem en Nijmegen. Op deze pagina staat alle informatie die nodig is voor huisartsenpraktijken die deelnemen aan de pilot.

De regionale taskforce wachttijden GGZ Arnhem en Nijmegen wil de toegankelijkheid van de zorg vergroten en daarmee de wachttijden voor ggz-behandeling verminderen. Vanuit een gezamenlijke aanpak is gewerkt aan een centraal toeleidingspunt. 

Wat is het Centraal Toeleidingspunt?

Het Centraal Toeleidingspunt is dé centrale plek waarmee verwijzende partijen door samenwerking gerichter en sneller hulp kunnen bieden aan hun patiënten. Het aanbod kan variëren van oplossingen binnen het sociaal domein, zelfhulpprogramma’s, welzijn op recept of online mogelijkheden. Is een ggz- behandeling wenselijk? Dan wijst het CTP op basis van de actuele wachttijdgegevens die zij heeft de cliënt de weg.  

3 april 2024: start van de pilot

In de pilotfase van drie maanden zetten een aantal huisartsen in onze regio, patiënten met vermoedens van een GGZ-behandeling (met uitzondering van crisissituaties) door naar het CTP.

Werkwijze voor de huisarts

Huisartsen melden hun patiënten aan bij het CTP via Zorgdomein. Medewerkers van het CTP vragen de huisarts om een korte vragenlijst in te vullen en te uploaden in Zorgdomein. Na ontvangst van de melding, inclusief de antwoorden op de vragen, pakken de medewerkers van het CTP de aanvraag op. Zij nemen dan binnen vijf werkdagen rechtstreeks contact op met de patiënt.

Instructies Zorgdomein 

De 6 stappen die je doorloopt om naar het CTP te verwijzen via Zorgdomein.

Download de instructie

Samenstelling van het CTP

Het CTP heeft door deelname van zo’n 50 ggz-partijen overzicht van het aanbod in de regio’s en beschikt over actuele wachttijdgegevens en exclusiecriteria. Een brede groep aan professionals zijn werkzaam voor het CTP. Dit zijn klinisch psychologen, triagisten, ggz-professionals, ervarings-deskundigen, buurtteams Nijmegen en wijkteams Arnhem. Deze professionals gaan in gesprek met de patiënt en komen tot een passend aanbod - met de kortste wachttijd - voor binnen en/of buiten de GGZ. Het aanbod voor de patiënt kan variëren van oplossingen binnen het sociaal domein, zelfhulpprogramma’s, welzijn op recept, online mogelijkheden of een ggz-behandeling.

De kern van het CTP-team

  • is bemand op maandag, woensdag en vrijdag.
  • neemt binnen 5 werkdagen contact op met de patiënt.
  • heeft actueel aanbod en wachttijdgegevens op één plek.
  • kun je bereiken via info@ctpunt.nl

Heb je inhoudelijke vragen

Neem dan direct contact op met de projectleider voor de regio Arnhem: 
Rianne Runhaar, projectleider CTP Arnhem

06 - 43730388

Animatievideo voor patiënten

Werk je met het CTP en wil je je patiënt hierover laagdrempelig informeren?  Download dan de animatievideo voor op de wachtkamerschermen.

CTP animatie