Financiën

De huisartsenpraktijk factureert geen verrichtingen voor handelingen die binnen het zorgprogramma vallen. Ketenzorg Arnhem is verantwoordelijk voor:

  • Facturering van het volledige bedrag van het zorgprogramma bij de zorgverzekeraar;
  • Uitbetaling van de huisartsen voor de door hen geleverde diensten aan de patiënt zoals contractueel is vastgelegd in de overeenkomst van de huisartsen met Ketenzorg Arnhem;
  • Ketenzorg Arnhem betaalt de facturen die door de andere zorgverleners worden ingediend voor de door hen geleverde diensten;
  • Voor de DBC wordt gewerkt met Calculus VIPLive. Ketenzorg Arnhem betaalt de kosten hiervan.

In het contract met Ketenzorg Arnhem zijn de financiële afspraken toegelicht en zijn de tarieven per geïncludeerde patiënt te vinden. Hieronder een samenvatting:

  • Uitbetaling vindt per kwartaal plaats;
  • Meetmoment van het aantal patiënten voor bepaling vergoeding: 1e dag van elk kwartaal. Er wordt niet gecorrigeerd voor patiënten die gedurende het kwartaal uit de DBC vallen (bv. door doorverwijzing naar specialist of overlijden) of die er tussentijds bijkomen;
  • Huisartsen mogen vanaf instroomdatum geen consulten meer declareren die in het kader van ketenzorg zijn verricht;
  • Het starten van een DBC heeft invloed op de basisformatie POH-S. De huisarts dient dit aan te passen bij Menzis via het Vecozo portaal;
  • Huisartsen declareren de verrichtingen die buiten de ketens vallen, zelf rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.