Oproep / no-show systeem

Elke maand blokt de POH of assistente tijd om patiënten op te roepen en om de no-show op te sporen. Per normpraktijk is dat minimaal 4 uur per maand. Deze administratietijd is meegenomen in de formatieberekening Ketenzorg.


Oproepagenda voor oproepen/no-show
Via CalculusVIPLive kan het rapport ‘Oproepagenda - Ketenzorg Arnhem‘ ingezien worden om de geïncludeerde ketenzorgpopulatie per zorgprogramma op te roepen en te kijken wie er (nog) niet zijn geweest op het spreekuur van de POH. Dit rapport is in VIPLive te vinden bij:

 • Inzicht
 • Rapporten
 • Categorie
 • Oproepagenda - Ketenzorg Arnhem

De doelgroep in de oproepagenda zijn patiënten die voldoen aan de DBC criteria (juiste ICPC, hoofdbehandelaar huisarts en Deelname Ketenzorg ja) OF waarbij de meting Deelname Ketenzorg ontbreekt (die dus niet gedeclareerd zijn, maar wel opgeroepen dienen te worden). In dit rapport wordt bij deze patiënten aangegeven of ze opgeroepen dienen te worden onder de kolom 'Oproepen'.


Acties bij no-show
Indien een patiënt niet op het spreekuur is verschenen, noteer je dat in de SOEP.
Er hoeven geen metingen geregistreerd te worden (in een protocol of dergelijke).
Je probeert direct een nieuwe afspraak te plannen door:

 • De patiënt te bellen of;
 • Een email te sturen of;
 • Een bericht in het Patiënten Portaal in het HIS klaar te zetten via Mijngezondheid.net of Uw Zorg Online of;
 • Stuur een oproepbrief voor no-show. De oproepbrief wordt 3x verstuurd binnen 4 maanden, alvorens de afsluitende brief wordt verstuurd, waarmee ketenzorg wordt beëindigd. Je plant deze acties voor jezelf in je eigen agenda of op de oproeplijst. 

No-show brief 1         No-show brief 2        No-show brief 3

Afsluitende brief

Vervolg
Wanneer een patiënt afgemeld is uit ketenzorg dan zijn er nog wat ideeën om de patiënt toch op het spreekuur te krijgen:

 • Maak een memo aan in het HIS om je collega’s erop te attenderen de controles te bespreken als ze de patiënt zien/spreken.
 • Zet een zachte blokkade op medicatie (bijv. 2 weken).
 • De huisarts heeft een zorgplicht naar de patiënt toe om de patiënt jaarlijks te blijven oproepen, ook als de patiënt is afgemeld uit ketenzorg. Zie een voorbeeldbrief voor deze jaarlijkse oproep onderaan deze website.
 • Deze patiënten kunnen jaarlijks nagelopen worden door de POH met het ketenzorgdashboard in Calculus VIPLive.

  Jaarlijkse oproep no-show ketenzorg