SMS service

PharmaPartners heeft een ‘SMS-afspraak herinnering service’ geïntroduceerd. Met deze service is het voor Medicom-praktijken eenvoudig een betrouwbare en efficiënte afspraakherinnering service op te zetten. SMS-afspraak herinnering service is een combinatieproduct van PharmaPartners en een SMS-leverancier.

Online platform

De SMS-afspraak herinnering service is een volledig online platform, gekoppeld aan Medicom. Na toestemming en door uitwisseling van de praktijkagenda en 06-nummer van de patiënt worden volledig automatisch afspraakherinneringen verstuurd.

Meer informatie

Heb je interesse in de SMS Service? Ga naar de website van PharmaPartners voor alle mogelijkheden en details.

SMS Service via PharmaPartners