Signaleren en markeren

Vroegtijdige signaleren van een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid draagt bij aan de kwaliteit van leven van zowel de patiënt als hun naasten. Daar dragen ook de markering van de overgang van ziektegerichte naar symptoomgerichte behandeling en de markering van de stervensfase aan bij.

Het belang van vroegtijdig signaleren en markeren bij palliatieve zorg wordt steeds duidelijker. Hoe pas je deze aandachtspunten als zorgprofessional toe? Voor zorgprofessionals kan het even zoeken zijn. Hoe begin je? Hoe pak je het aan? Wat heb je nodig?