Digitale consultatie

Digitale consultatie is een laagdrempelige manier waarbij de expertise van de medisch specialist van Rijnstate wordt ingezet.

Digitaal consulteren

Met digitaal consulteren stelt de huisarts een consultatievraag aan een medisch specialist over een patiënt via VIPLive. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. De medisch specialist geeft advies. Afspraak is dat de consultatie binnen drie werkdagen beantwoord wordt door de specialist. Voor spoedvragen neem je - zoals gebruikelijk - telefonisch contact op met de specialist.

Wanneer digitaal consulteren?

Digitale consultatie kan de huisarts inzetten bij:

 • het vragen van advies over behandeling of diagnostiek in de eerste lijn;
 • afstemming over patiënten die terugverwezen zijn uit de tweede lijn;
 • vragen omtrent een lopend behandeltraject;
 • twijfel of patiënt wel of niet doorverwezen moet worden naar de tweede lijn.

Voordelen digitaal consulteren

 • Draagt bij aan de kwaliteit van zorg in de huisartspraktijk.
 • Vergroot de kennis in de huisartsenpraktijk.
 • Geen tijdverlies in de telefonische wachtrij.
 • Vergoeding voor extra werk door juiste vraagstelling en verwerken advies specialist.
 • Het aantal adhoc telefoontjes van huisartsen neemt af, waardoor werkzaamheden in kliniek en polikliniek minder onderbrekingen heeft.
 • Afname onnodige verwijzingen, waardoor wachtlijsten en wachttijden van de polikliniek afnemen.
 • Vergoeding voor de tijd besteed aan het beantwoorden van de digitale consultatie.
 • Voorkomt onnodige verwijzing van de patiënt naar de medische specialist.
 • De patiënt wordt geholpen zonder dat het ten koste gaat van het eigen risico.

Specialismen voor digitale consultatie?

De volgende specialismen zijn beschikbaar:

 • Orthopedie
 • Cardiologie
 • Geriatrie
 • Interne geneeskunde
 • Dermatologie

Consultatie kaderartsen DM, CVRM, Astma, COPD

Voor patiënten die deelnemen aan één van de ketenzorg programma’s is het reeds mogelijk om via VIP Live een kaderarts te consulteren. De POH kan, na overleg met de huisarts, deze consultatie starten. Dit blijft lopen via de kaderarts. Zonodig wordt de vraag door de kaderarts naar de specialist die betrokken is bij het betreffende ketenzorgprogramma doorgestuurd. Deze werkwijze blijft ongewijzigd. Deze vragen vallen buiten de vergoeding.

Digitaal consulteren via VIPLive

Digitale consultatie vindt plaats via het systeem van VIPLive. Via VIPLive is het gemakkelijk om een digitale consultatievraag te stellen aan een medisch specialist. Medische gegevens kunnen worden meegestuurd.

Handleiding Digitale consultatie

Het declaratieproces

De huisarts stelt een digitale consultatievraag. De medisch specialist beantwoordt deze vraag en sluit vervolgens de digitale consultatie af in VIPLive. Met deze afsluiting wordt de declaratie in gang gezet voor de medisch specialist én de huisarts. Als huisarts hoeft u in VIPLive niets te doen om de declaratie in gang te zetten.

Wil je weten welke declaraties zijn aangeleverd en zijn uitbetaald?
Log dan in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht.

Meer informatie

Heb je vragen neem dan contact op met:

Clary te Velde, manager Ketenzorg