Algemene informatie

Hier vind je informatie voor de ketenzorg over ICT, samenwerkingen en andere aangeboden diensten via Onze Huisartsen.
  • Financiële afspraken over verrichtingen en tarieven per geïncludeerde patiënt.
  • Werken met CalculusVIPLive, zoals het declaratieproces, ketenzorgdashboard en rapporten.
  • Formatieberekening en rekentool bij inzet van een praktijkondersteuner (POH).
  • Waarom, hoe en wat te registreren van meetwaarden?
  • Werken vanuit de oproepagenda: informeren van de patiënten die gebruikmaken van de zorgprogramma's.
  • Werken vanuit de oproepagenda: ondernemen van actie bij no-show.