Registratie zorgprogramma

Zorgprogramma’s zijn gemaakt om de zorg voor patiënten met een chronische ziekte pro-actief op te pakken. Om de POH en huisarts hier te helpen, heeft Onze Huisartsen protocollen ontwikkeld.

Waarom registreren?

  • Om als zorgverlener de koers die je hebt uitgezet te kunnen volgen en evalueren.
  • Om de zorg te kunnen declareren.
  • Voor het inzetten van kwaliteitsverbeteringen. 


Persoonsgerichte zorg en registratie
Het afgelopen jaar is op diverse manieren aandacht geweest voor persoonsgerichte zorg. Het levert een ander gesprek op. Samen met de patiënt maak je een plan waarin je afspraken kunt vastleggen. Een hulpmiddel hierbij is de P van de SOEP. Binnen persoonsgerichte zorg past geen verplichte registratie. Dat laat Onze Huisartsen los. Daarmee vervalt het verplicht registreren van alle Ineen indicatoren.

Voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg voor de patiënt én om de zorg inzichtelijk te maken, is het uiteraard wel van belang om een aantal zaken vast te leggen. De NHG standaarden blijven leidend. De OH-protocollen ondersteunen hierbij.

Wat registreer je?
De belangrijkste aandachtspunten per zorgprogramma zijn opgesteld. Hierin staan de registraties die nodig zijn voor declaratie en welke registraties van belang zijn voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Aandachtspunten per zorgprogramma

De juiste registratie
Voor ketenzorg wordt geregistreerd in de protocollen in het HIS. Deze bevatten OH in de titel.In Medicom zijn deze protocollen te vinden door ‘Protocol aanmaken (nieuw)’ aan te klikken en te zoeken op ‘OH’. Ook in Promedico kun je zoeken op ‘OH’ om de juiste protocollen te vinden.

De NHG-Richtlijn Adequate Dossiervorming met het Elektronisch Patienten Dossier (ADEPD) geeft houvast bij het registeren van relevante gegevens in het dossier.